Suasana lebaran masih terasa, Seng rung muleh sungkem ndang muleh sekalian manga

Suasana lebaran masih terasa,
Seng rung muleh sungkem ndang muleh sekalian manga

Suasana lebaran masih terasa,
Seng rung muleh sungkem ndang muleh sekalian mangan kupat 🙏😊

Sumber Berita