Saksikan Pagelaran Wayang Kulit “Brajadhenta Mbalela” Dalang Ki Widodo, S.Sn, Ki

Saksikan Pagelaran Wayang Kulit "Brajadhenta Mbalela"
Dalang Ki Widodo, S.Sn, Ki

Saksikan Pagelaran Wayang Kulit “Brajadhenta Mbalela”
Dalang Ki Widodo, S.Sn, Ki Pujiono, S.Sn
Sabtu, 22 Juni 2019
@ Pendhapi Gedhe Balaikota Surakarta

Sumber Berita