HAJADDALEM GUNUNGAN GREBEG MULUD Rangkaian Upacara HajadDalem Garebeg Mulud Wa

HAJADDALEM GUNUNGAN GREBEG MULUD

Rangkaian Upacara HajadDalem Garebeg Mulud Wa

#BESOK
HAJADDALEM GUNUNGAN GREBEG MULUD

Rangkaian Upacara HajadDalem Garebeg Mulud Wawu 1953.
——————————————
• 30 – 31 Oktober 2019 : Jamasan Gangsa Sekati
• 02 November 2019 : Miyosaken Gangsa Sekati
• 07 November 2019 : Jamasan Nyai Setomi
• Sabtu, 9 November 2019 : Ngonduraken Gangsa Sekati
dan,
• Sabtu, 9 November 2019 :
Pareden Grebeg Mulud Wawu 1953 (Kirab Gunungan).
Tabuh : 10.00 WIB
Kamandungan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat – Kagungan Dalem Masjid Ageng Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Info : @kraton_solo

#kratonsurakarta #kratonsolo #kratonkasunanan #kotasolo #surakartahadiningrat #visitkotasolo #visitjawatengah #jatenggayeng #wonderfulindonesia #viralindonesia #agendasolo #gunungankratonsolo #gunungan #sekaten #mauludnabi #kotasolo

Sumber Berita